Kategorije vozila

A2 KATEGORIJA

  

Motocikli sa ili bez bočne prikolice, čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više.

Pravo upisa u autoškolu kandidat stječe s navršenih 17 godina i 6 mjeseci,a završnom vozačkom ispitu može pristupiti s navršenih 18 godina.

Ako kandidat ne posjeduje niti jednu kategoriju vozila, obuka se sastoji od 30 nastavnih sati  iz Prometnih propisa, 9 sati Prve pomoći i 20 sati vožnje.

Ukoliko posjedujete A1 ili B kategoriju, obuka traje 15 sati iz praktičnog djela osposobljavanja(vožnje), bez polaganja ispita Prometnih propisa i Pružanja prve pomoći.

A KATEGORIJA

Motocikli iznad 490cm³, sa ili bez bočne prikolice.

Pravo upisa u autoškolu kandidat stječe s navršene 23 godine i 6 mjeseci, a završnom vozačkom ispitu može pristupiti s navršene 24 godine.

Ako kandidat ne posjeduje niti jednu kategoriju vozila, obuka se sastoji od 30 nastavnih sati  iz Prometnih propisa, 9 sati Prve pomoći i 25 sati vožnje.

Ukoliko posjedujete vozačku dozvolu za A1,A2 ili B kategoriju vozila, niste obvezni polagati ispit iz  Prometnih propisa i Prve pomoći, a obuka iz praktičnog dijela osposobljavanja(vožnje) traje 15 sati.

B KATEGORIJA

Motorna vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača. Motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg

Pravo upisa u autoškolu kandidat stječe s navršenih 17 godina i 6 mjeseci, a završnom vozačkom ispitu može pristupiti s navršenih 18 godina.

Predviđen fond sati koje kandidat za vozača B kategorije  treba realizirati je 30 nastavnih sati iz Prometnih propisa , 9 nastavnih sati iz Prve pomoći  i 35 nastavnih sati praktičnog dijela osposobljavanja (vožnje).

Ukoliko posjedujete A1, A2 ili A kategoriju vozila, niste obvezni polagati ispit iz Prve pomoći.

Kontaktirajte nas

    Vaše ime *

    Vaš E-mail *

    Poruka *

    arrow_upward